Aktuálne informácie k opatreniam

Od 25. 12. 2021 je podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky možné prevádzkovať krátkodobé ubytovacie služby v režime OP (očkovaní a prekonaní).

Opatrenia v našom hoteli:

Reštaurácia a lobby bar: Konzumáciu pokrmov alebo nápojov môžete vykonávať výlučne posediačky s cieľom zabezpečiť kontrolovaný rozostup osôb. Pri jednom stole môžu sedieť najviac 4 osoby alebo osoby z jednej domácnosti a medzi stolmi musí byť rozostup na 2 metre.

Wellness  bude otvorený pre ubytovaných hostí s maximálnou kapacitou 30 osôb.

Hotelové fitness centrum bude otvorené (v priestore však môže byť max. 1 osoba).

Za osobu v režime OP sa na účely tejto vyhlášky považuje:

 1. a) osoba kompletne očkovaná,
 2. b) osoba, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Za kompletne očkovanú osobu sa na účely tejto vyhlášky považuje:

 1. a) osoba najmenej 14 dní po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
 2. b) osoba najmenej 21 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky, alebo
 3. c) osoba najmenej 14 dní po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19, avšak nie viac ako jeden rok po aplikácii poslednej dávky.

Osobou, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami sa rozumie osoba, ktorá vie uvedenú skutočnosť preukázať na základe pozitívneho výsledku RT-PCR testu; u detí do 12 rokov aj na základe potvrdenia od všeobecného lekára, pre dorast preukázaním pozitívneho antigénového testu vykonaného v mobilnom odberovom mieste, vydaného do 15. novembra 2021.

Potvrdenie o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, potvrdenie o negatívnom výsledku testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID-19, je možné nahradiť digitálnym COVID preukazom EÚ, ak je vydaný; v opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukázať dokladom, z ktorého vyplýva identita preukazujúcej sa osoby.

Naše interné postupy:

REŠTAURÁCIA:

 •  stoly a stoličky vrátane úchopových častí stoličiek a kresiel dezinfikujeme po každom zákazníkovi
 • náš obsluhujúci personál používa rúška a medzi obsluhou jednotlivých stolov vykonávame dezinfekciu rúk
 • príbor nemáme voľne dostupný na stoloch, k dispozícii je len prinesením od obsluhy a je zabalený do papierovej vreckovky

RECEPCIA:

 • Perá a hotelové karty na recepcii pravidelne dezinfikujeme po každom použití zákazníka
 • termínál + recepčný pult – pravidelná dezinfekcia

HYGIENICKÉ ZARIADENIA:

 • naše hygienické zariadenia sú zabezpečené tekutým mydlom a papierovými utierkami
 • aerosólové prístroje (napr. sušiče rúk) sa nesmú používať a preto sme ich znefunkčnili
 • dezinfujeme hygienické zariadenia každú hodinu

KUCHYŇA:

 • používame kuchynský riad (taniere, príbory, poháre), pretože máme zabezpečené strojové umývanie pri teplote  80°C za použitia vhodného umývacieho prostriedku (podľa § 9 ods. 3 písm. g) vyhlášky MZ SR č. 533/2007 Z.Z.
 • umytý riad neutierame textilným utierkami, ale ukladáme do zariadenia na odkvapkávanie riadu (na prípadné dosušenie/leštenie používame jednorázové papierové utierky)
 • ručné umývanie kuchynského riadu nevykonávame