Bardziej wymagające szlaki turystyczne

Lysec
Odległość od hotelu
20 km
Czas trwania
4:00 hod. / 10,2 km (tam a späť)
Przejście granią Tlstá – Ostrá
Odległość od hotelu
16 km
Czas trwania
6:20 hod. / 15,6 km (okruh)
Veterné
Odległość od hotelu
19 km
Czas trwania
7:30 hod. / 21 km (tam a späť)
Wielkofatrański Krywań
Odległość od hotelu
35 km
Czas trwania
6:50 hod. / 16,8 km (tam a späť)
Ferrata HZS do wsi Martinské Hole
Odległość od hotelu
19 km
Czas trwania
4:15 hod. / 12,6 km (okruh)
Via ferrata Skalka
Odległość od hotelu
52 km
Czas trwania
podľa výberu trasy

Śledź nas
na portalach społecznościowych