Kontakt

Tešíme sa na Vašu návštevu

Korešpondenčné údaje

Názov:
Hotel Impozant
Korešpondenčná adresa:
Snowland Valčianska dolina, SK 038 35 Valča
Web: www.impozant.sk
GPS: N 49°00´56, E 18°48´26

Fakturačné údaje

Názov: Impozant, s.r.o.
Sídlo: Záborského 2, 036 45 Martin
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK71 0900 0000 0051 4302 8062
BIC: GIBASKBX
IČO: 44 511 612
IČ DPH: SK2022737893

Zapísaný v obchodnom registre Okresného súdu Žilina Oddiel Sro , vložka číslo: 50509/L

TeamMemberNoImage

Recepcia

Recepcia

Mobil: +421 914 130 130
Mobil: +421 917 988 010
E-mail: recepcia@impozant.sk

TeamMemberNoImage

Barbora Kubincová, MBA

Hotel Director

Telefón: +421 43 324 10 15
E-mail: kubincova@impozant.sk

TeamMemberNoImage

Bc. Martina Kršková

Food & Beverage Manager

Telefón: +421 43 324 10 17
Mobil: +421 914 326 484
E-mail: gastro@impozant.sk

TeamMemberNoImage

Natália Solařová

Sales & Marketing Manager

Telefón: +421 43 324 10 16
Mobil: +421 914 326 480
E-mail: info@impozant.sk

TeamMemberNoImage

Darina Solařová

Accountant

Telefón: +421 43 324 10 66
Mobil: +421 917 988 013
E-mail: ekonom@impozant.sk

TeamMemberNoImage

Simona Kmeťová

Restaurant manager

Mobil: +421 917 546 285
E-mail: prevadzkar@impozant.sk

TeamMemberNoImage

Mária Huberová

Front Office Manager

Telefón: +421 43 324 10 14
Mobil: +421 914 326 482
E-mail: office@impozant.sk

TeamMemberNoImage

Peter Vandlík

Maintenance Manager

Mobil: +421 914 326 481
E-mail: spravca@impozant.sk