Kontakt

Tešíme sa na Vašu návštevu

Korešpondenčné údaje

Názov: Hotel Impozant
Korešpondenčná adresa:
Snowland Valčianska dolina, SK 038 35 Valča
Web: www.impozant.sk
GPS: N 49°00´56, E 18°48´26

Fakturačné údaje

Názov: Impozant, s.r.o.
Sídlo: Záborského 2, 036 45 Martin
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa
IBAN: SK71 0900 0000 0051 4302 8062
BIC: GIBASKBX
IČO: 44 511 612
IČ DPH: SK2022737893

Zapísaný v obchodnom registre Okresného súdu Žilina Oddiel Sro , vložka číslo: 50509/L

V prípade, že nás kontaktujete (e-mailom alebo telefonicky), súhlasíte so spracovaním Vašich osobných údajov za účelom komunikácie ohľadom rezervácie súkromnej akcie či rezervácie pobytu a za účelom zaslania cenovej ponuky. Viac informácií na: https://impozant.sk/GDPR/ 

  TeamMemberNoImage

  Recepcia

  Recepcia

  Mobil: +421 914 130 130
  Mobil: +421 917 988 010, +421 914 130 130
  E-mail: recepcia@impozant.sk

  TeamMemberNoImage

  Mgr. Veronika Móricová

  General Manager

  Mobil: +421 948 383 909
  E-mail: riaditel@impozant.sk

  TeamMemberNoImage

  Bc. Martin Papp

  Restaurant Manager

  Mobil: +421 917 546 285
  E-mail: prevadzkar@impozant.sk

  TeamMemberNoImage

  Miroslava Samolejová

  Accountant

  Mobil: +421 917 988 013
  E-mail: ekonom@impozant.sk

  TeamMemberNoImage

  Peter Vandlík

  Maintenance Manager

  Mobil: +421 914 326 481
  E-mail: spravca@impozant.sk