Literárne múzeum

Naskenujte si QR kód pre načítanie mapy
QR
Image
Vzdialenosť od hotela 16 km

Literárne múzeum SNK sídli v centre Martina v historickej budove z konca 19. storočia. Samotná budova, ako prvé sídlo Matice slovenskej, bola v roku 1961 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku. Už v roku 1870 v nej bola návštevníkom sprístupnená prvá národná múzejná expozícia archívneho, knižného, galerijného a národopisného zamerania. Dnes slúži ako priestor na prezentáciu dejín slovenskej literatúry a knižnej kultúry.

Zaujímavá a rozsiahla expozícia Literárneho múzea SNK sa venuje Veľkej Morave – kolíske slovanského písomníctva, stredovekému uhorskému štátu, literatúre z obdobia renesancie a humanizmu, baroka, osvietenstva či klasicizmu. Múzeum neopomína ani slovenské národné obrodenie, matičné obdobie a slovenskú modernu. Z najzaujímavejších exponátov možno spomenúť historické písacie potreby, staroslovienske texty, vzácne stredoveké písomnosti, originálne výtvarné diela slovenských umelcov, ale aj krásny historický nábytok.

 

Naskenujte si QR kód pre načítanie mapy
QR

Sledujte nás
na sociálnych sieťach