/
/
/
Slovenské národné múzeum – Múzeum Andreja Kmeťa

Slovenské národné múzeum – Múzeum Andreja Kmeťa

Naskenujte si QR kód pre načítanie mapy
QR
Image
Vzdialenosť od hotela 17 km

Slovenské národné múzeum – Múzeum Andreja Kmeťa plní úlohu regionálneho vlastivedného centra Turca. Vzniklo v roku 1964. Múzeum spravuje viac ako 175 000 zbierkových predmetov, z čoho je 8 700 zo spoločenskovednej a 166 600 z prírodovednej oblasti. Medzi najcennejšie patria obrazy Révayovskej galérie, zbierka exotických motýľov Ivana Zbíňovského a časť herbára a tiež zoologických exponátov zo zbierky Andreja Kmeťa.

Múzeum sídli v prvej budove Slovenského národného múzea, o ktorej výstavbu sa podstatne pričinil zakladateľ slovenského múzejníctva Andrej Kmeť. Budova je od augusta 1994 zapísaná do zoznamu národných kultúrnych pamiatok.

Naskenujte si QR kód pre načítanie mapy
QR

Sledujte nás
na sociálnych sieťach