/
/
/
Múzeum kultúry Rómov na Slovensku

Múzeum kultúry Rómov na Slovensku

Naskenujte si QR kód pre načítanie mapy
QR
Image
Vzdialenosť od hotela 15 km

Múzeum je špecializovanou zložkou SNM v Martine. Toto pracovisko s celoslovenskou pôsobnosťou sa začalo formovať na pôde SNM – Etnografického múzea v Martine, ako Dokumentačné centrum rómskej kultúry na Slovensku v roku 2002. Po transformácii v roku 2004 je dokumentačnýcm a vedecko-výskumným múzejným pracoviskom, ktoré v rámci profilácie múzea kladie dôraz na akvizičnú, metodicko-odbornú a kultúrno-výchovnú činnosť. Prezentuje rómsku kultúru a informuje o jej špecifikách. V súčasnosti sídli v areáli SNM – Múzea slovenskej dediny v Jahodníckych hájoch.

Naskenujte si QR kód pre načítanie mapy
QR

Sledujte nás
na sociálnych sieťach