Slovenská národná knižnica

Naskenujte si QR kód pre načítanie mapy
QR
Image
Vzdialenosť od hotela 16 km

Táto ikonická budova nachádzajúca sa na pomyselnom vrchole mesta Martin v mestskej časti Hostihora, celkom určite patrí k dominantám mesta. Svoju ikonickosť získala aj spôsobom akým bola výstavba realizovaná. Sídelná budova SNK je 42 metrov vysoká a 110 dlhá, má 14 podlaží a 10 000 štvorcových metrov plochy. Postavená bola technológiou zdvíhaných stropov a je obložená betónovými fasádnymi obkladmi a za architektonickým návrhom stojí dvojica Dušan Kuzma a Anton Cimmerman.

Vo svojej sídelnej budove poskytuje SNK od roku 2000 všetky typy knižnično-informačných služieb. Knižnica je veľmi zaujímavá už z exteriérovej časti, ale neváhajte vstúpiť do vnútra a zistiť čo sa skrývy za jej dverami. V rámci exkurzie môžete zažiť výklad zameraný na poslanie Slovenskej národnej knižnice, stručný prehľad jej histórie, poskytovaných služieb a prehliadku priestorov, v ktorých sú služby používateľom poskytované.

Termín exkurzie je potrebné dohodnúť vopred. Kontakt nájdete na internetovej stránke Slovenskej národnej knižnice.

Naskenujte si QR kód pre načítanie mapy
QR

Sledujte nás
na sociálnych sieťach